Családi együttlétre hívunk Szent Család ünnepén

A katolikus egyház külön ünnepet szentel Jézusnak, Máriának és Józsefnek együtt, a Szent Családot állítva elénk követendő példaként. Ebből az alkalomból egy imádságos, meghitt együttlétre hívunk minden ünnepelni vágyó családot.

Jézus családja

Jézus családja nem volt egy ideális, gondoktól, problémáktól mentes család, számos megpróbáltatással kellett szembenézniük.

Mária és József jegyessége sem volt zökkenőmentes. Amikor József megtudta, hogy jegyese gyermeket vár, titokban el akarta őt bocsátani. A Jézus születése előtti időszak sem volt felhőtlen, nem sokkal előtte kiderült, hogy Betlehembe kell menniük a népszámlálás miatt, pedig Názáretben bizonyára már mindent előkészítettek a gyermek jövetelére. Így végül a Megváltó egy istállóban született meg, aztán meg menekülve kellett elhagyniuk az otthonukat Heródes gonosz hatalomféltése miatt.

A nehézségek ellenére ők mégis hűségesen kitartottak egymás mellett, és ez annak tulajdonítható, hogy rendületlenül őrizték az általuk fontosnak tartott értékeket.

Józsefről csak annyit jegyez meg a Szentírás, hogy „igaz ember volt.” Ez nem jelent mást, mint hogy imádságos, Istenre figyelő férfi lehetett. Máriáról meg azt olvassuk, hogy „szívébe véste az isteni Igéket és el-elgondolkodott rajtuk”.

A 12 éves Jézusról is kiderül, hogy különleges érdeklődést tanúsított Isten dolgai iránt. A jeruzsálemi templomban annyira belemerült az írástudókkal való beszélgetésbe, hogy a családjáról is megfeledkezett.

Állandó bensőséges kapcsolat az imádság által a Teremtővel, az Isten igéje fölötti elmélkedés, feltétel nélküli engedelmesség, önfeláldozó, féltő szeretet – leginkább talán ezekkel a szavakkal fejezhetnénk ki ennek a családnak az erősségeit. Vajon megvan-e ez a mi családjainkban?

A mi családunk

Ezen az ünnepén tekintsünk a saját családunk életére. 

– Próbáljuk meg összegyűjteni, majd megosztani a családtagjainkkal, hogy milyen értékek vannak a mi családunkban, mit köszönhetünk meg egymásnak.

– Hallgassuk meg Isten igéjét Szent Pál apostolnak a galatáknak írt leveléből: 
„Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,16-22)

Ajándékozzuk meg családtagjainkat a „Lélek gyümölcse-díjjal”, ezzel is jelezve egymásnak, hogy melyik „gyümölcsöt” láttuk hangsúlyosabban megnyilvánulni az elmúlt időszakban. A legkisebbek akár le is rajzolhatják ezeket.

A nap során szerezzünk minél több örömet egymásnak, játsszunk együtt, fejezzük ki egymás iránti szeretetünket, hálánkat!

Tekintsük célnak a saját családunk „szent családdá” való alakítását! Egymás kezét megfogva imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek egysége, és békét teremtő ereje hangsúlyosabban legyen jelen az otthonunkban.

Végül pedig fogadjuk Isten áldását! Az édesapa áldást mond a családjára: „Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, adjon nekünk sok igazi örömet és békességet, és vezessen el az örök életre. Ámen.”

Kertész Marika

Fotók: © Canva Pro

Tetszett ez az írás? Ha igen, add tovább egy megosztással!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Amiről még olvashatsz...

ADOMÁNYOD FENNMARADÁSUNKAT BIZTOSÍTJA

A Családpásztor Evangelizációs Szolgálatot jelenleg teljes egészében adományokból próbáljuk fenntartani. Ha teheted, támogass minket!
KÖSZÖNJÜK!

2022 © Családpásztor Evangelizációs Szolgálat
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató

2022 © Családpásztor Evangelizációs Szolgálat
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató