ÖRÖMHÍRREL SZOLGÁLUNK

Jézushoz vezetni a családokat

Rólunk

KERTÉSZ TIBOR ÉS MARIKA

A Kárpát-medence keleti végén, egy székelyföldi kisvárosban, Kézdivásárhelyen élünk.
2000-ben kötöttünk szentségi házasságot, azóta Isten kegyelméből sok örömben volt részünk.

A Teremtő négy gyermekkel ajándékozott meg bennünket: elsőszülöttünk Tamás 2013-ban, tíz éves korában távozott az Örök Hazába, Dávid-Márk 18, Máté 15, Anna 8 éves.

Hisszük, hogy Isten akaratából vagyunk egymás mellett, s legfőbb küldetésünk, hogy a mindennapjaink megélése során egymás és mások megszentelődésén fáradozzunk.

Hisszük, hogy ha egész lényünkkel Isten fele fordulunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ő uralkodjon családi életünkben, az Atya mindent megad nekünk, amire szükségünk van.

A házasságkötésünk napján kapott szentírási részek is ezt támasztják alá:
„Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.” (Mt 6,33)
“Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken. Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.  Azután folytatta: »Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.« Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot,  sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.” (Mk 6,7-13)

Mindketten római katolikusok vagyunk. Hagyományos vallásos családban nevelkedtünk, tizenévesként ismertük meg a szeretet Istenét.
Már együttjáró párként fontosnak tartottuk, hogy együtt is kapcsolódjunk Istenhez, hogy rá alapozzuk házasságunkat, családi életünket. 
„Ketten-hármasban” – ez a Gyökössy Endre református lelkigondozótól, pszichológustól kölcsönzött mottó lett közös életünk mozgatórugója.

Még csak egyéves házasok voltunk akkor, amikor a Szentlélek indíttatására, az akkor városunkban szolgálatot teljesítő Ferenczi Árpád és István paptestvérek támogatásának köszönhetően, jegyeskurzusokat tarthattunk a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián. Ez volt az első családokért végzett szolgálatunk.

Húsz évvel ezelőtt, 2003. januárjában jelen voltunk a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportjának létrejöttét segítő első találkozáson Ft. Szénégető István plébános, akkor még marosvásárhelyi segédlelkész vezetésével.
Kezdetben önkéntesként, később főállású munkatársként vettünk részt ebben a szolgálatban, melynek legfőbb célkitűzése a házasság szentségére épülő keresztény családeszmény támogatása, a családok lelkigondozása.

Az elmúlt évek során a házaspárokkal és családokkal, a családokért végzett imádságaink és munkánk révén megszerettük ezt a szolgálatot.

Időközben a Házas Hétvégéhez is csatlakoztunk, az Erdélyben több száz házaspárt tömörítő házas lelkiség közel áll hozzánk.

2022. nyarán egy hétvégi kurzus résztvevőiként ismertük meg közelebbről a 2=1 Nemzetközi Házas- és Családsegítő Missziót, illetve annak vezetőit, Muzslai Gábort és Etelkát. Ez a találkozás meghatározó volt, úgy a házastársi kapcsolatunkra, mint a szolgálatunkra nézve.

2022. októberében a Szentlélek indíttatásának engedve hoztuk létre a Családpásztor Evangelizációs Szolgálatot, azzal a céllal, hogy Isten akaratának engedelmeskedve, a Lélek által vezetve megtegyük a fiatalokért, házaspárokért, családokért mindazt, amit Isten kér tőlünk.

Hisszük, hogy Isten az, aki a jó munkát elkezdte bennünk, és azt véghez is viszi.  Legyen minden az Ő dicsőségére, az emberek lelki üdvére, és a családok javára!

„Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek.” (1 Korintus 16,13)

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye.” (Jeremiás 17,7)

SZOLGÁLATUNK

MÉDIA

BLOG

HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

Cím

Kézdivásárhely, 525400

Telefon:

Email:

2022 © Családpásztor Evangelizációs Szolgálat