ISTEN A HÁZASSÁGOK VÉDELMEZŐJE

Amiben hiszünk

„Reménységgel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 19,11)

Istennek minden házaspárral és családdal nagyszerű terve van. Ha együttműködünk Vele, ez a terv maradéktalanul meg is valósul.

Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Szeretetből szólította életbe, szeretetre rendelte. Az ember így megtestesült szellemként – testben megnyilvánuló lélekként, és halhatatlan szellemmel áthatott testként – , meghívást kapott a szeretetre.

A nemiség által a férfi és a nő házastársakra sajátosan jellemző cselekedetekkel kölcsönösen odaadják magukat egymásnak. Ez a nem csupán biológiai tény csak akkor nyilvánul meg igazán emberi módon, ha kiegészítő része annak a szeretetnek, amellyel a férfi és a nő teljes önmagát kölcsönösen és mindhalálig elkötelezi.

Az egyetlen „hely”, ahol az önátadásuk a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, a házastársi szeretet szövetsége. Tudatos és szabad választásukkal a férfi és a nő az életnek és a szeretetnek abban a közösségében fogadják egymást, amelyet Isten maga határozott meg számukra.

A házasság intézménye a házastársi szerelem szövetségének belső igénye, amellyel a házasság a Teremtő Isten tervéhez igazodva nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát. (vö. Familiaris consortio, 11)

„Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lk 1,37)

Isten mindenható. Bármit meg tud tenni, amit csak akar. Ő a tönkrement kapcsolatokat is helyre tudja állítani.

Nem számít, milyen nagy a probléma, és mennyire mélyen van a sérülés; a megoldás rá Isten szeretete. És Ő aztán győzi szeretettel, és neki semmi sem lehetetlen: az sem, hogy rendbe tegye a házasságainkat, az sem, hogy újra cserélje, megkövesedet, tönkrement szíveinket.

WebKép (1500 × 1000) 006
WebKép (1500 × 1000) 007

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” (Jn 8,32)

Csak a krisztusi igazság megismerése, és életre váltása által valósulhat meg maradéktalanul Isten házasságra vonatkozó terve.

Isten ma is alkot. Ezért, ha keressük, és követjük a törvényeit, parancsait, és az Ő igazságában járunk, új életet teremt bennünk. Akkor a házassági kapcsolatainkban is új teremtések lehetünk Krisztusban.

„Mert az Ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.” (Ef 2,10)

„Ha nem az Úr építi a házat, építői hiába dolgoznak rajta. Ha nem az Úr őrzi a várost, őre hasztalan virraszt felette.” (Zsolt 127,1)

Szilárd házasságok csak akkor lesznek, ha azok az Úrban épülnek. Krisztus nélkül hiábavaló minden fáradozásunk.

WebKép (1500 × 1000) 009
WebKép (1500 × 1000) 008

SZOLGÁLATUNK

MÉDIA

BLOG

HASZNOS LINKEK

KAPCSOLAT

Cím

Kézdivásárhely, 525400

Telefon:

Email:

2022 © Családpásztor Evangelizációs Szolgálat