Készüljünk az új évre!

Ahogy a 2022-es év a végéhez közeledik, és egy új esztendőbe lépünk, megkörnyékezhet a félelem és a szorongás a jövő kapcsán. A karácsony utáni csendesebb napok jó lehetőséget kínálnak arra, hogy újévi imákat vegyünk be a napi imafolyamunkba, hálával visszatekintve az elmúlt évre, és reménységgel tekintve az újra. Az alábbi imádságokban sokféle érzés tükröződik. Arra bátorítanak, hogy forduljunk Istenhez, aki előttünk jár, és szeretettel vár minket az új évben is.

Ima a múlt elengedéséért

Istenem és Atyám, most néhány kéréssel érkezem Hozzád.

Uram, hadd tudjam, ki vagyok és mi vagyok, minden napom minden pillanatában.

Add, hogy fény lehessek, a szeretet katalizátora, hogy jelenlétemmel, gondolataimmal és cselekedeteimmel változást vigyek azoknak az embereknek az életébe, akikkel találkozom.

Add, hogy a konfliktusok idején legyen erőm kiállni amellett, amiben hiszek, és legyen bátorságom hallatni a hangomat, még akkor is, ha félek.

Segíts, hogy legyen bennem alázat, hogy elsősorban a szívemre hallgassak, és a Te akaratodat, álmodat valósítsam meg az életemben. 

Add, hogy törekedjek a Te igazságod megismerésére, és ellene mondjak minden hamisságnak.

Ma átadok neked mindent, ami távol tart és elválaszt Tőled. Add, hogy jelenléted teljesen átjárjon, és magába fogadjon a Te hatalmas szereteted. 

Semmi más nem kell. Úgy vágyom Rád! Ámen.

Légy velem a változásban!

Abba, Atyám, Te vagy a szeretet Istene, és köszönöm, hogy velem vagy minden változásban,  átmenetben.

Bízom a te Igédben, amely azt mondja: „Az Úr, az én Istenem maga vezérel majd, nem marad el tőlem, és nem hagy el engem.” (MTörv 31,6)

Ezért, ahogy belépek az új évbe, nem fogok aggódni és félni a bizonytalan jövőtől, hanem kijelentem a Te Igéd szerint, hogy „nem kell semmiben sem aggodalmaskodó legyek, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban, és könyörgésben terjesszem a kéréseimet eléd. És a Te békéd, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szívemet és elmémet Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7)  Ámen.

Hálás szívért

Szeretet Istene, Te velünk vagy minden átmenetben és változásban. Ahogy izgatottan, sőt némi aggodalommal lépünk be az új évbe, eszünkbe jut mély együttérzésed, jelenlétednek áldásai és túláradó szereteted.

Köszönjük az ajándékaidat, a talentumainkat, képességeinket, amelyekkel megáldottál minket. Köszönjük azokat a Veled kapcsolatos élményeket, amelyeket eddig megtapasztaltunk. 

Légy mellettünk, miközben haladunk előre, örvendezz velünk és támogass minket. Ezt kérjük most Tőled Jézus Nevében. Ámen.

Egy békés, új esztendőért

Istenünk, segíts, hogy csendben tudjunk belépni az újévbe, átgondolva, kik vagyunk önmagunk  és mások számára, annak a tudatában, hogy döntéseinknek hatása van, és hogy szavaink erőt hordoznak. Ezért kérünk, Uram, hogy csak akkor beszéljünk, ha már megtanultunk hallgatni.

Minden élet Teremtője, segíts áhítattal belépni az újévbe, tudatában annak, hogy minden teremtményt, növényt és állatot, minden embert és életteret szépséggel és céllal ruháztál fel. Add, Uram, hogy ezzel a lelkülettel tekintsünk a Te teremtett világodra! 

Segíts, hogy örömökkel, szép álmokkal és tervekkel, nevetve, táncolva, lépjünk be az újévbe, hálás szívvel emlékezve az óévben kapott ajándékaidra, és az eljövendő áldásokra várva.

Az Atya tékozló szeretete, a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek egyesítő kegyelme legyen mindannyiunkkal. Most, az előttünk álló napokban és mindörökké. Ámen.

Ima boldogságért

Az Úr tegye boldoggá az új évemet!

Ne úgy, hogy megvéd a bánattól és a fájdalomtól, hanem azzal, hogy megerősít, hogy elviseljem, ha azokkal szembesülök.

Ne úgy, hogy megkönnyíti az utamat, hanem úgy, hogy elég erős leszek ahhoz, hogy bármilyen ösvényre lépjek.

Ne úgy, hogy megóv a nehézségektől, hanem úgy, hogy minden gyávaságot és félelmet eltávolít a szívemből, miközben nehézségekkel találkozom.

Ne úgy, hogy zavartalan napsütést ad, hanem úgy, hogy az arcomat még az árnyékban is fényesen tartja.

Ne azzal, hogy mindig kellemessé teszi az életem, hanem azzal, hogy megmutatja, hol van a legnagyobb szüksége rám az embereknek, és az Ő ügyének. Emellett buzgóvá tesz, hogy amikor csak szükséges ott legyek, és segítsek.

Istenem, tedd boldoggá az évemet!

Hálaima

Amint felvirrad az újév első napja, adjunk hálát mindazért, amit szeretünk: egészségünkért, családjainkért, barátainkért.

Engedjük el haragunkat, nehezteléseinket és fájdalmainkat, mert ezek béklyóba kötnek. Éljük meg napjainkat a legszeretetteljesebb módon, Isten jelenlétének tudatában. Szolgáljunk mindenkit, aki erre rászorul – fajra, bőrszínre vagy vallásra való tekintet nélkül.

Őrizzük Isten szavát a szívünkben, és dicsőítsük az Ő nevét minden nap! Vezessük el a világot a sötétségből a világosságba, a hazugságból az igazságba, a rosszból a jóba.

Legyen az új évünk telve békességgel, gazdagsággal és szeretettel. Isten áldása áradjon ránk, és ajándékozzon mindannyiunknak erővel, egészséggel és békességgel teljes új évet. Ámen.

Újévi ima erőért

Drága Mennyei Atyám, adj nekem erőt és bátorságot, hogy újat kezdjek – figyelmen kívül hagyva a nehézségeket, leküzdve az akadályokat, és hogy nyitott tudjak maradni a jelenben megéltekre.

Add, hogy megértsem: türelemre van szükségem, hogy időbe telik az újrakezdés. Adj elég bölcsességet ahhoz, hogy segítséget kérjek a barátaimtól, a családtagoktól, amikor erre szükségem van.

Kérlek, Uram, légy velem, amikor a jövőmre tekintek. Amikor a múltban történtekre nézek, emlékezzek azokra a leckékre, amelyeket ezek az események tanítottak nekem. Istenem, Tőled várom az erőt és útmutatást egész életemben. Ámen.

Imádság új kezdetekért

Uram, add, hogy ne a félelmeimtől kérjek tanácsot, hanem a reményeimtől és az álmaimtól. Add, hogy ne a kudarcaimon gondolkozzak, hanem a még meg nem valósított lehetőségeimen. Add, hogy ne azzal törődjek, amihez hozzákezdtem, de nem sikerült, hanem azzal, amit még lehetőségem van megtenni.

Most félreteszem a múltam és a kudarcaim, és bizalommal tekintek a holnapnak nevezett új napra. Ámen.

Egy új év kezdetén

Mennyei Atyám, köszönöm az újat, hogy új lappal kezdhetek. Milyen csodálatos arra a sok lehetőségre, meglepetésre gondolni, amelyeket Te, mint szerető Atya már előkészítettél nekem.

Azt akarom, hogy ebben az évben is hűséges legyek Hozzád minden olyan döntéshelyzetben, amelyet Te hozol elém. Köszönöm, Uram, az újat kezdés lehetőségét. Ámen.

Kertész Tibor

Borítókép: © Canva Pro

Tetszett ez az írás? Ha igen, add tovább egy megosztással!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

ADOMÁNYOD FENNMARADÁSUNKAT BIZTOSÍTJA

A Családpásztor Evangelizációs Szolgálatot jelenleg teljes egészében adományokból próbáljuk fenntartani. Ha teheted, támogass minket!
KÖSZÖNJÜK!

2022 © Családpásztor Evangelizációs Szolgálat
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató